ALGEMENE VOORWAARDEN

Nirvida is een online fitness- en gezondheidsservice op www.nirvida.com met gerelateerde mobiele applicaties, desktopapplicaties en websites.

Door u te registreren als lid of door het Nirvida-systeem op enigerwijze te gebruiken, accepteert u deze servicevoorwaarden ook wel overeenkomst of voorwaarden genoemd, die een bindende overeenkomst vormen tussen u en Nirvida. U dient ook het Nirvida privacybeleid te lezen en te begrijpen, dat door middel van verwijzing in deze overeenkomst is opgenomen.

Voorafgaand aan het gebruik van de Nirvida dienstverlening, is het belangrijk voor u om te weten en te begrijpen dat u door de diensten te gebruiken, ermee ingestemd wordt dat bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen en juridische en gezondheidsdisclaimers te accepteren, die we verder in dit document toelichten. Met andere woorden, uw gebruik van de Nirvida dienstverlening is op eigen risico en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of geven geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de dienstverlening of uw gebruik van de dienst.

Door gebruik te maken van de diensten stemt u ermee in deze overeenkomst in elektronische vorm te accepteren. Om deze toestemming in te trekken, moet u stoppen met het gebruik van de diensten en uw account beëindigen. Neem gerust contact met ons op via info@nirvida.com als u vragen heeft over deze overeenkomst.

ARTIKEL 1 - GEBRUIK

1.1 Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van Nirvida.
1.2 Als ouder of voogd bent u verantwoordelijk voor het toezicht op en toezicht op het gebruik van Nirvida diensten door uw kind. Als uw kind Nirvida gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming en jonger is dan 18 jaar, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat we zijn of haar toegang kunnen uitschakelen. Als je vragen hebt over de dienstverlenging van Nirvida, neem dan contact met ons op via info@nirvida.com

ARTIKEL 2 - PROFESSIONEEL ADVIES EN MEDISCHE DISCLAIMER

2.1 U dient uw arts of andere zorgprofessional te raadplegen voordat u met dit of enig ander trainings- of voedingsprogramma begint, om te bepalen of het juist is voor uw behoeften. Dit is in het bijzonder waar als u (of uw gezin) een voorgeschiedenis van hoge bloeddruk of hartziekte hebt, of als u ooit pijn op de borst heeft ervaren bij training, roken, een hoog cholesterol heeft of een bot- of gewrichtsprobleem heeft dat kan worden verergerd door een verandering in fysieke activiteit. Maak geen gebruik van online coaching van Nirvida als uw arts of zorgverlener dit afraadt. Indien u op enig moment tijdens het trainen zwakte, duizeligheid, pijn of korte adem ervaart, dient u onmiddellijk te stoppen.
2.2 Nirvida biedt informatie over oefening en fitness en is uitsluitend ontworpen voor informatieve doeleinden. Niets vermeld of geplaatst op www.nirvida.com of beschikbaar via app.nirvida.com is bedoeld als, en mag niet worden beschouwd als, de praktijk van medische, professionele of counselende zorg. Voor de doeleinden van deze overeenkomst omvat de praktijk van geneeskunde en counseling, maar niet beperkt tot, psychiatrie, psychologie, psychotherapie of het verlenen van gezondheids- of voedingszorg, behandeling, instructies, diagnose, prognose of advies. U mag niet vertrouwen op enige informatie op de website www.nirvida.com als vervanging van, noch vervanging van, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Als u zorgen of vragen heeft over uw gezondheid, dient u altijd een arts of andere zorgprofessional te raadplegen. Negeer, vermijd of stel nooit het verkrijgen van medisch of gezondheidsgerelateerd advies van uw zorgprofessionals uit vanwege iets dat u mogelijk hebt gelezen op de Nirvida-site. Het gebruik van informatie die op de site wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico.
2.3 De Nirvida-site is voortdurend in ontwikkeling en Nirvida geeft geen enkele vorm van garantie, impliciet of uitdrukkelijk, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor enig doel. Ontwikkelingen in medisch onderzoek kunnen in dit verband invloed hebben op de algemene gezondheid, fitness en advies. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat de informatie op de Nirvida-site altijd de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het bepaalde materiaal bevat.

ARTIKEL 3 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Voor zover toegestaan door de wet: (i) zal Nirvida in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade, punitieve of voorbeeldige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade voor persoonlijk letsel, overlijden, verlies van levensonderhoud, verlies van plezier, pijn en lijden, emotioneel leed, winstderving, verlies van toekomstige inkomsten, goodwill, gebruik en/of enige andere schade of andere immateriële verliezen; en (ii) de totale aansprakelijkheid van Nirvida jegens u zal niet hoger zijn dan de bedragen die u aan Nirvida heeft betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan uw claim(s).

ARTIKEL 4 - PRIVACY

4.1 Uw privacyrechten zijn uiteengezet in ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. Bekijk het privacybeleid voor meer informatie over:
- Welke informatie we over u kunnen verzamelen;
- Waar we die informatie voor gebruiken;
- En wanneer en met wie we die informatie delen.
Wanneer u lid wordt, stemt u ermee in en stemt u ermee in om e-mailberichten van ons te ontvangen. Deze e-mails kunnen transactie- of relatiecommunicatie zijn met betrekking tot de Service, zoals administratieve mededelingen en serviceaankondigingen of wijzigingen, of e-mails met commerciële aanbiedingen, promoties of speciale aanbiedingen van ons of externe partners.

ARTIKEL 5 - LIDMAATSCHAPVOORWAARDEN

5.1 Om de diensten van Nirvida te gebruiken, moet u zich registreren als lid door een gebruikersnaam, wachtwoord, geldig e-mailadres en geldige betaalgegevens op te geven. U dient volledige en juiste registratiegegevens aan Nirvida te verstrekken en ons op de hoogte te stellen als uw gegevens wijzigen.
5.2 U mag niet de naam van iemand anders gebruiken, een naam die inbreuk maakt op rechten van derden, of een naam die obsceen of anderszins aanstootgevend is.
5.3 Gebruik van de site en dienstverlening is alleen voor persoonlijk gebruik. Leden mogen de Service niet gebruiken in verband met commerciële doeleinden, zoals (i) adverteren of een gebruiker vragen om producten of diensten te kopen of verkopen; of (ii) voor commerciële doeleinden. Gebruikers van de Site mogen geen informatie die is verkregen van de Service gebruiken om contact op te nemen met, te adverteren aan, te werven voor of te verkopen aan een andere gebruiker zonder zijn of haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Organisaties, bedrijven en/of ondernemingen mogen de Dienst of de Site voor geen enkel doel gebruiken, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Nirvida. Als u informatie wilt over mogelijk commercieel gebruik, neem dan contact met ons op via info@nirvida.com. Nirvida kan onderzoek doen naar en alle beschikbare juridische stappen ondernemen als reactie op illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de Site of de Dienst.
5.4 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, inclusief alle activiteiten door niet-geautoriseerde gebruikers. U mag anderen niet toestaan uw account te gebruiken. U dient de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te waarborgen. Als u zich bewust wordt van ongeoorloofde toegang tot uw account, moet u uw wachtwoord wijzigen en ons onmiddellijk op de hoogte stellen via info@nirvida.com

ARTIKEL 6 - BETALINGEN

6.1 Automatische facturering; Abonnementskosten; Gratis proefvoorwaarden. Nirvida is een betaalde, automatisch verlengende abonnementsservice. Als je je aanmeldt voor Online Coaching, ga je akkoord met automatische (terugkerende) facturatie, en ga je ermee akkoord om de kosten die daarmee verband houden op onze rekening te storten. Uw Abonnement en maandelijkse facturering van uw account lopen voor onbepaalde tijd door totdat u het opzegt. De prijzen van onze Diensten kunnen periodiek variëren. We kunnen niet garanderen dat de prijs van uw Abonnement de laagst beschikbare, of historisch laagste of beste prijs is. U wordt in rekening gebracht in overeenstemming met de factureringsvoorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan op het moment dat u zich aanmeldde.
6.2 Als u niet wilt dat uw account automatisch wordt verlengd, of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, volgt u de onderstaande stappen: Log in op uw account op www.nirvida.com Selecteer "Account" en vervolgens "Lidmaatschap" Selecteer "Annuleren" U kunt desgewenst een reden voor opzegging invullen Selecteer "Annulering bevestigen" Sorry, er zijn geen restituties voor Nirvida-abonnementen voor factureringsperioden die al zijn verstreken.
6.3 Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienstverlening en een betaalmethode verstrekt aan Nirvida, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming en machtigt u ons (en onze de aangewezen betalingsverwerker) om u elke maand automatisch kosten in rekening te brengen voor de dienstverlening. Als u een betaalmethode opgeeft en onze afschrijving resulteert in een rekening-courantkrediet, terugboeking of andere kosten van uw bank, bent u alleen verantwoordelijk voor die kosten. Zelfs als u geen gebruik maakt van het abonnement of toegang heeft tot Nirvida, bent u verantwoordelijk voor eventuele abonnementskosten totdat u uw abonnement annuleert of het anderszins wordt beëindigd. Om te annuleren, volgt u de bovenstaande instructies ("Hoe te annuleren"). Veranderingen. Nirvida kan elk aspect van haar abonnementen, inclusief de functionaliteit, inhoud en/of beschikbaarheid van functies van dergelijke abonnementen, op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen, toevoegen, verwijderen, opschorten, annuleren of stopzetten.

ARTIKEL 7 - LOOPTIJD EN BEËINDIGEN; ACCOUNT VERWIJDEREN

7.1 Deze overeenkomst gaat in op de datum dat je voor het eerst gebruik maakt van Nirvida en loopt door zolang je een account bij ons hebt.
7.2 Om uw abonnement te annuleren, logt u in en gaat u naar uw accountinstellingen of stuurt u ons een e-mail naar info@nirvida.com
7.3 U kunt uw account op elk moment verwijderen. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om een account van app.nirvida.com te verwijderen dat inactief blijft (d.w.z. de gebruiker meldt zich niet aan) gedurende een ononderbroken periode van ten minste zes (6) maanden, of onmiddellijk na betaling vervalt, wordt ingetrokken of anderszins stopt.
7.4 Nirvida kan uw account (of een deel daarvan) opschorten, deactiveren of verwijderen of door u ingediende inhoud blokkeren of verwijderen als Nirvida vaststelt dat u enige bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud zou de reputatie of goodwill van Nirvida kunnen schaden. Als Nirvida om bovenstaande redenen uw account verwijdert, kunt u zich niet opnieuw aanmelden voor de Nirvida. Nirvida kan uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen. Nirvida is niet verplicht om de reden voor de beëindiging of opschorting van uw account bekend te maken, en kan wettelijk verboden zijn om bekend te maken. Nadat uw lidmaatschap of abonnement om welke reden dan ook is beëindigd, blijven alle voorwaarden van deze overeenkomst van kracht, met uitzondering van alle voorwaarden die door hun aard vervallen of waaraan volledig is voldaan.

ARTIKEL 8 - INHOUDSBEPERKINGEN

8.1 U mag geen video's, afbeeldingen, tekst, audio-opnamen of ander werk (gezamenlijk "inhoud") uploaden, posten of verzenden (gezamenlijk "inzenden") dat: u inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden (bijv. handelsmerken, privacyrechten, enz.); Bevat seksueel expliciete inhoud of pornografie (mits echter niet-seksuele naaktheid is toegestaan); Bevat haatdragende, lasterlijke of discriminerende inhoud of zet aan tot haat tegen een individu of groep; Pleit voor intimidatie of intimidatie van een andere persoon; Kleine exploits; Toont onwettige handelingen of extreem geweld; Bevat video, foto's of afbeeldingen van een andere persoon zonder zijn of haar toestemming (of in het geval van een minderjarige, de wettelijke voogd van de minderjarige); Toont dierenmishandeling of extreem geweld tegen dieren; of Bevat virussen, Trojaanse paarden, bots of andere schadelijke of storende codes, componenten of apparaten.

ARTIKEL 9 - VRIJWARING

9.1 U stemt ermee in om Nirvida te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, claims, schade, verliezen en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die: (i) voortvloeien uit uw activiteiten op de Nirvida dienstverlening; (ii) een schending door u van enige voorwaarde van deze overeenkomst beweren; of (iii) beweren dat enige inhoud die u aan Nirvida hebt verstrekt, in strijd is met enige wet of inbreuk maakt op enig persoonlijk recht of recht van derden, inclusief enig intellectueel eigendomsrecht of privacyrecht. Nirvida behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door u, in welk geval u volledig zult meewerken met Nirvida in verband daarmee.

ARTIKEL 10 - LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE NIRVIDA DIENSTVERLENING

10.1 Nirvida verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Nirvida dienstverlening voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dit omvat het recht om inhoud te bekijken die beschikbaar is op app.nirvida.com. Deze licentie is persoonlijk voor u en mag niet aan iemand anders worden toegewezen of in sublicentie worden gegeven.
10.2 Behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Nirvida, mag u de Nirvida dienstverlening niet reproduceren, herdistribueren, openbaar weergeven, verkopen, er afgeleide werken van maken, decompileren, reverse-engineeren of demonteren. Je zult ook geen maatregelen nemen om de Nirvida dienstverlening te verstoren of te beschadigen. Alle niet uitdrukkelijk door Nirvida verleende rechten zijn voorbehouden.