Deze algemene voorwaarde zijn van toepassing op onze Persoonlijke Trajecten

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden.

1. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvangstijdstip waarop de training plaats zou vinden afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur zal de voorgenomen training bij de klant in rekening gebracht worden.

2. Indien de klant zijn/haar afspraak wilt annuleren kan dit gedaan worden middels een bericht via de Intercom chat of e-mail

3. De credits van het aantal trainingsuren dat per maand wordt afgenomen heeft een vervaltermijn van vier weken. Wanneer er een training wordt afgezegd is de klant zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een nieuwe afspraak binnen dezelfde periode. Indien dit niet wordt gedaan komen de credits te vervallen, uitzonderlijke situaties daargelaten.

4. De credits van de afgenomen trainingen binnen een persoonlijk programma worden gebruikt om toe te werken naar doelstellingen die persoonlijk zijn. Het is daarom niet mogelijk om de credits over te dragen aan iemand anders.

5. De persoonlijke programma’s duren minimaal 13 weken en kunnen tussentijds niet worden opgezegd. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd met dezelfde periode. Aan het eind van het programma wordt samen tussen de klant en coach bepaald hoe en of het programma wordt voortgezet.

6. Wanneer iemand een persoonlijk programma volgt bij Nirvida krijgt hij/zij automatisch gratis toegang tot het Nirvida platform met bijbehorend persoonlijk profiel. Wanneer het persoonlijke programma ten einde is gekomen, kan de klant besluiten of hij/zij toegang wil blijven behouden tot zijn/haar account binnen het Nirvida Platform.

7. Door het inschrijfformulier te ondertekenen geeft u ons de machtiging om maandelijks het door u gekozen programma en het daarbij behorende tarief van uw rekening te incasseren. De incassodatum verschilt per maand, omdat de programma’s per periode van vier weken verlopen.